Carlsberg

På Carlsberg Sveriges huvudkontor installerade vi ljud och bild i samtliga konferensutrymmen.

Huvudkontoret ligger på evenemangsgatan i närheten av Friends Arena och rymmer kontorslandskap såväl som ett stort antal konferensrum med plats för 2 till 150 personer.

För att medarbetarna enkelt ska kunna hålla effektiva möten installerades ljudutrustning och skärmlösningar för konferenslokalernas olika ändamål samt en storbildskärm i entrén.