Allmänt
Bildskärm
Mobil
Notebook
TV & Hemmabio

Frågor och svar

Det kan vara frustrerande när tekniken inte fungerar optimalt. En del av problemen går att lösa på egen hand medan andra kräver hjälp från oss på Samsung Service. Innan du kontaktar oss, vill vi gärna att du tittar igenom våra frågor och svar där vi har samlat lösningarna på de vanligaste problemen som går att åtgärda på egen hand. Här hittar du också information om din garanti, felanmälan och ditt serviceärende.

 

Hur går jag till väga för att få hjälp?

Steg 1 Kontakta supporten

Om du har frågor eller problem med din produkt ska du i första hand vända dig till Samsung Support som du finner här  Ha alltid produktens modellkod och serienummer tillgängligt tillsammans med inköpskvittot och en kort felbeskrivning när du kontaktar supporten. Du kan välja mellan att ringa eller kontakta supporten via e-post.

Steg 2 Besök vår servicebutik eller skicka in produkten för service

Har du redan varit i kontakt med Samsung Support och de har konstaterat att det är fel på produkten? Då är du välkommen att besöka vår servicebutik eller skicka in produkten till oss på service. Ifall du väljer att skicka in produkten ska du registrera din felanmälan på vår hemsida.

Använd om möjligt originalemballage för transport in till oss. Transportbolagen ersätter ej skador om produkten varit dåligt emballerad. Om du åberopar garanti så måste även en inköpshandling från återförsäljaren bifogas. Efter att vi har reparerat produkten så skickar vi ut den till ett utlämningsställe i närheten av den adress du har uppgivit i din tidigare felanmälan.

Hur lång tid tar reparationen?

Samsung Service reparerar normalt produkten inom 5 arbetsdagar exklusive transporttiden. Ibland behöver vi längre tid bl.a. för att konstatera felet. Har du frågor angående din reparation så gå i första hand in på vår hemsida och klicka på ”Sök ditt serviceärende” uppe i högra hörnet.

Vad omfattas av garantin?

Samsung Electronics Nordic AB säljer sina produkter via distributörer och återförsäljare och där regleras reparationsåtagandet via avtal. Konsumentköplagen reglerar sedan förhållandet mellan dig (som konsument) och återförsäljaren. Besök gärna Konsumentverkets hemsida för att se vad du som konsument har för rättigheter och skyldigheter enligt konsumentköplagen.

Samsungs garanti omfattar endast s.k. ursprungsfel. Garantitiden är 24 månader från inköpsdatum på produkter som är avsedda för den nordiska marknaden och 12 månader för övriga produkter som omfattas av s.k. blockgaranti. Detta inkluderar inte förbrukningsartiklar som batterier, glödlampor, bläckpatroner etc. Garantitiden för inbyggda batterier är 12 månader och löstagbara batterier är 6 månader. Garantin omfattar heller inte följande:

  • Tapp-, fuktskador eller annan yttre åverkan
  • Reparationer av produkter som installerats felaktigt
  • Reparation av produkt som saknar serienummer eller inköpshandling

Innan du felanmäler/reklamerar din trasiga produkt ber vi dig att noggrant kontrollera att alla inställningar är korrekta. Läs även bruksanvisningen noga. Detta för att undvika att felfria produkter kommer in på service. Vissa yttre omständigheter kan också orsaka att man upplever att en produkt är felaktig, t.ex. att externa högtalare kan ge bildstörningar på en TV eller bildskärm.

För felfria produkter som kommer in på service utgår en undersökningsavgift från verkstaden samt eventuella andra kostnader på transporter och andra utlägg som verkstaden har haft i samband med serviceärendet. Använd om möjligt originalemballage om produkten måste transporteras. Transportbolagen ersätter ej skador om produkten varit dåligt emballerad. En noggrann felbeskrivning skall medfölja och om du åberopar garanti så måste även en inköpshandling från återförsäljaren bifogas.

Vad händer om jag har köpt min produkt utomlands?

Samsung Electronics Nordic AB ger en begränsad garanti på produkter köpta utomlands om det medföljer ett blått ”Original Warranty Card”, utfärdat av Samsung Electronics. På framsidan ska det finnas angivet ”Samsung European bloc warranty” samt att de nordiska länderna ska finnas uppräknade.

Observera att denna garanti är begränsad. Den  gäller t.ex. inte mjukvara i mobiltelefoner.

Vilket ansvar har producenten?

Från första juli 2001 gäller en ny lag om producentansvar för uttjänta elektriska och elektroniska produkter. Den innebär att alla producenter (i lagen både tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare) måste erbjuda inlämning av nästan alla sådana produkter och ta hand om dem på ett miljöriktigt sätt. Vi har valt att uppfylla dessa krav genom att gå med i systemet El-retur.

När kan jag be om kostnadsförslag?

Om produkten inte täcks av någon garanti så får inlämnande part själv stå för reparationskostnaden. Kostnadsförslag lämnas på begäran och om kostnadsförslaget avböjs utgår en undersökningsavgift för den tid vi lagt ner.

När gäller min försäkring?

Försäkringen tecknas oftast i samband med köpet av produkten och omfattar vanligtvis detsamma som garantin, fast under en längre tid och ibland även mot otursskador som tapp eller fuktskador. Undantag finns, så kontrollera därför dina försäkringsvillkor och ifall försäkringsbolaget står för kostnaden för reparation vid inlämnande till vårt servicecenter.

 

Jag får ingen bild när jag startar bildskärmen

Om du inte får någon bild eller om skärmen är svart när du startar den kan du göra följande:

  • Kontrollera att strömsladden sitter i ordentligt i båda ändar.
  • En del av Samsungs bildskärmar har en strömknapp på baksidan av skärmen, utöver den på framsidan. Om det finns en sådan, kontrollera att den är påslagen.
  • Kontrollera att kabeln mellan skärmen och grafikkortet i datorn sitter i ordentligt i båda ändarna.
Min telefon laddar ur snabbt
Min mobil laddar inte

Prova med en annan laddare så att du kan konstatera om felet beror på mobiltelefonen.

Mobilen hänger sig eller stänger av sig

Se till att enheten har den senaste tillgängliga mjukvaran eller prova att fabriksåterställa enheten.

 

Mina samtal bryts / jag tappar eller har ingen mottagning

Testa med ett annat simkort så att felet inte beror på det simkort du använder. Du kan också kontrollera att enheten inte är stöldstängd hos din operatör.

Mobilen läser inte simkortet

Se till att simkortet är korrekt isatt i enheten.

Vad gör jag om mobilen har dött?

Testa att sätta in ett batteri som du vet fungerar för att kontrollera att felet inte beror på batteriet.

Vad gör jag när min dator hänger sig eller stänger av sig?

Se till att enheten har de senaste tillgängliga drivrutinerna. Du kan också prova att fabriksåterställa enheten.

 

Trådlöst internet fungerar dåligt på min dator

Prova att uppdatera drivrutinerna för det trådlösa nätverkskortet.

 

Min dator kan inte läsa från usbminnet vid omstart

Då kan du gå in i bios och avaktivera fastboot.

 

Hur kör jag System Recovery?

Genom att trycka på ”(F4) for Recovery” vid uppstart. Sedan väljer du Återställning/Fullständig Återställning. Observera att alla data försvinner när du utför åtgärden.

 

Var kan jag hitta serienummer och modellkod på min TV?

På TVns baksida finns en etikett där det står:

Model Code:

Version No:

Serie nr: S/N

 

Var kan jag hitta mjukvaruuppdateringar till min TV?

Den senaste mjukvaran finns att hämta på Samsungs hemsida. Där fyller du i vilken modell du har och väljer sedan nedladdningar och därefter “firmware”.

Klicka här för att komma till Samsungs mjukvaruuppdateringar

Bilden fryser eller blir återkommande pixlig på digital-TV

Börja med att undersöka att antennkablarna sitter i ordentligt och att det inte finns några skador på kabeln. Om du är osäker kan prova att byta kabeln. Du kan även se hur stark antennsignalen är till TVn genom att gå in i TVns meny (se bruksanvisningen angående signalinformation). Du kan också kontrollera om det finns nyare mjukvara till TVn på Samsungs hemsida.

Hur tar jag ta bort foten för att hänga TVn på väggen?

På baksidan av TVn finns några skruvar som är märkta med ett ( S ). Dessa skruvar tas bort för att lossa på foten. De brukar vara 4-6 stycken beroende på modell.

 

Fjärrkontrollen till Blu-ray/Hemmabio/Digitalbox fungerar inte

Kontrollera att fjärrkontrollen inte står i TV-läge. Beroende på modell så finns en eller två knappar där det går att skifta mellan TV-läge, Blu-Ray-läge eller Hemmabio/Digitalbox-läge.

 

Vissa Blu-ray-filmer går inte att spela upp

Kontrollera att Blu-ray-spelaren är uppdaterad med senaste firmware.

För att uppdatera firmware går du in under ”Support” på Samsungs hemsida. Här kan du hämta den senaste firmware. Du kan använda en CD eller ett USB-minne när du gör firmware-uppdateringen. (Du kan uppdatera firmware med en USB-lagringsenhet när det inte finns någon skiva i enheten). Mer information finns i uppdateringsmanualen på Samsungs hemsida.

Det går även uppdatera firmware via nätverket om Blue-ray-spelaren är ansluten till nätverket.

 

 

En högtalare i mitt hemmabiosystem fungerar inte

Prova att byta plats med en annan högtalare för att se om du får ljud då. Om du får ljud är första högtalarkabeln trasig. Om du inte får ljud är det något fel på ljudsystemet, kontakta då Samsung Support för att få mer hjälp.

Hittar du inte din fråga?

Kontakta oss så hjälper vi till:
  • Ex. SM-N950F. På mobiltelefoner hittar Ni modellbeteckningen längst ner på baksidan av telefonen alternativ under mina inställningar och sedan om enheten.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.